ଆମ ବିଷୟରେ

厂房 70 0701

କମ୍ପାନୀପ୍ରୋଫାଇଲ୍

ଲେଶାନ୍ ସାନଜିଆଙ୍ଗ ବାୟୋ-ଟେକ୍ କୋ। 2003 ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍

ଆମରସୁବିଧା

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି |ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ ସଫଳତା ସହିତ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳର ପ୍ରୟୋଗ |

ଅଭିଜ୍ଞତା2003 ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ -19 ବର୍ଷର ଏକାଗ୍ରତା |

ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନସ୍ଥିରତା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେଶାନ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଗାଲା ଚିନ୍ନାସିସ୍ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚୁରତା |

ପ୍ରତିଭାଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶରେ ICIFP, ଚାଇନିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ନାନଜିଙ୍ଗ ବନବିଭାଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃ support ସମର୍ଥନ |

ପ୍ରକଳ୍ପ- କୃଷି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୃଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକୁ ଜାତୀୟ ସହାୟତାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

କମ୍ପାନୀସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ଜାନୁଆରୀ 2005 ରେ କମ୍ପାନୀ ISO9001 ଗୁଣାତ୍ମକ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାସ୍ କଲା;ଏପ୍ରିଲ୍ 2005 ରେ KOSHER ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କଲା;ଅଗଷ୍ଟ 2009 ରେ HACCP ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଲା;ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରେ ପ୍ରୋପିଲ ଗାଲେଟର ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇସେନ୍ସ ହାସଲ କଲା;ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2015 ରେ ଜାତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହାସଲ କଲା |

ISO E VERSION |

ISO9001

କୋଶର

କୋଶର

HACCP E VERSION |

HACCP

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ନୀତିର ସୁବିଧା, ଉତ୍ସ ସୁବିଧା ଏବଂ HR ସୁବିଧାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ "ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅପରେସନ୍" ର ଧାରଣାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆମେ ଗାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଧାରିତ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ବାୟୋ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ବିକାଶର ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବୁ | ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକଚାଟିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍, ସଠିକତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ electronic ଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ |